Украина 118 861
Виберіть країну
 • Украина118 861
 • Россия837
 • Беларусь
 • Молдова
 • Латвия
 • Литва
 • Эстония
 • Азербайджан
 • Армения
 • Грузия
 • Казахстан
 • Кыргызстан
 • Таджикистан
 • Туркменистан
 • Узбекистан

Концепция развития наружной рекламы в Киеве

27.06.2012
  Справочная / Украина
просмотров: 4271
Интерактивная онлайн-карта зонирования наружной рекламы в Киеве включить селект "зоны" в "шапке карты".

Рішення Київської міської ради № 20/7357 від 26 січня 2012 року про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві.

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто-герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями), з метою формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами та налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямі підвищення ефективності використання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити:
1.1. Концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, що додається.
1.2. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, що додається.
1.3. Класифікатор типових рекламних засобів, що додається.
2. Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів у відповідність до вимог зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затверджених цим рішенням, шляхом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів у такі строки:
2.1. Форматна зона 0 (нульова) та форматна зона 1 — до 15.04.2012.
2.2. Форматна зона 2 — до 15.09.2012.
3. Встановити, що невиконання розповсюджувачами зовнішньої реклами пункту 2 цього рішення у встановлені строки є підставою для здійснення демонтажу рекламних засобів у порядку, передбаченому Порядком розміщення реклами в м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253.
4. “Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів, розміщених у 1, 2, 3 та 4 форматних зонах, у відповідність до вимог класифікатора типових рекламних засобів, затвердженого цим рішенням, шляхом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на право розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів протягом року з моменту набрання чинності цим рішенням.
5. Встановити, що надання, переоформлення та продовження строку дії дозволів на право розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до вимог зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та класифікатора типових рекламних засобів, затверджених цим рішенням.
6. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київреклама” провести інвентаризацію рекламних засобів щодо відповідності вимогам зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві у такі строки:
6.1. Форматна зона 0 (нульова) та форматна зона 1 — до 20.04.2012.
6.2. Форматна зона 2 — до 20.09.2012.
7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
7.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з реалізацією Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.
7.2. Підготувати і подати в установленому порядку до Київської міської ради пропозиції про приведення рішень Київської міської ради у відповідність до цього рішення.
8. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.
Київський міський голова
Л. Черновецький

Затверджено рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року
№ 20/7357

КОНЦЕПЦІЯ розвитку зовнішньої реклами в місті Києві
І. Загальні положення
1.1. Поширення міжнародних зв’язків і прагнення України до європейської спільноти, прискорений економічний та культурний розвиток міста Києва ставлять завдання щодо забезпечення сучасного рівня його рекламно-інформаційного середовища. На сьогодні зовнішня реклама у провідних країнах світу — це високорозвинена галузь, до якої залучено новітні технології, що гармонічно поєднуються з міським середовищем.
1.2. Концепція розвитку зовнішньої реклами в місті Києві (далі — Концепція) розроблена з урахуванням практичного досвіду роботи з операторами ринку реклами та спрямована на формування рекламно-інформаційного простору в місті Києві, в якому зовнішня реклама як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище об’єднані в єдиний гармонійній ансамбль.
1.3. Метою Концепції є органічне доповнення стратегії розвитку міста Києва до 2025 року низкою важливих змін, що матимуть істотний вплив на умови функціонування ринку зовнішньої реклами міста Києва, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.
1.4. До головних сучасних проблем, пов’язаних із функціонуванням ринку зовнішньої реклами в місті Києві, відносяться:
— безсистемне розміщення рекламних засобів;
—  перенасиченість центральної частини міста рекламними засобами різних форматів;
— невиконання умов договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва;
— самовільне розміщення рекламних засобів;
—  естетична та технічна застарілість значної частини розміщених рекламних засобів;
— відсутність чітких правил регулювання зовнішньої реклами за форматами та окремими зонами.
1.5. Основними завданнями Концепції є:
— формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами;
—  налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямі підвищення ефективності використання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів; визначення пріоритетних завдань при формуванні зовнішньо-інформаційного рекламного оформлення центральної частини міста та строків їх реалізації;
—  впровадження нового принципу при зонуванні розміщення зовнішньої реклами в місті, який передбачає визначення формату рекламних засобів для кожної зони та врахування архітектурного середовища міста Києва;
—  збільшення обсягів надходжень до міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами, створення сприятливих економічних умов для залучення інвестицій у рекламну галузь.
1.6. Реалізація Концепції включає такі стратегічні напрямки:
—  визначення форматної зони на території міста Києва та об’єктів, де розміщення будь-якої зовнішньої реклами забороняється;
— впровадження зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві (з урахуванням архітектурних змін, що відбулися у місті Києві за останні роки) для розміщення зовнішньої реклами з визначенням обмежень щодо форматів рекламних засобів, які пропонуються до розташування у таких зонах;
— впровадження класифікатора типових рекламних засобів;
—  впровадження схем розміщення рекламоносіїв на території міста з урахуванням експлуатаційних вимог до розміщення останніх;
—  вдосконалення тарифної політики з метою збільшення обсягів надходжень до міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами, створення сприятливих економічних умов для залучення інвестицій у рекламну галузь;
—  створення прозорого, конкурентного середовища для розвитку ринку зовнішньої реклами у місті із забезпеченням реалізації концепції “електронного уряду” у процесах, пов’язаних з регулюванням ринку зовнішньої реклами;
—  ініціювання внесення змін до законодавчих актів, а також перегляд та вдосконалення нормативно-правових актів з урахуванням змін розвитку сфери зовнішньої реклами в місті Києві на місцевому рівні з метою забезпечення видачі, переоформлення та продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами та їх погодження з усіма уповноваженими органами (особами) за принципом організаційної єдності.
1.7. Концепція розроблена з урахуванням положень Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”.
II. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві із заборонами та обмеженнями щодо формату рекламних засобів
2.1. Основними завданнями зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві є:
—  врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників;
—  зменшення формату рекламних засобів у напрямку від околиць до центральної частини міста.
2.2. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві складається з текстової та графічної частин.
2.3. Зонування розміщення зовнішньої реклами містить перелік зон розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, форматний поділ рекламних засобів відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, перелік об’єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що визначають межі зон розміщення зовнішньої реклами.
2.4. Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів у відповідність до вимог зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві шляхом внесення у встановленому порядку змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів у такі строки:
— форматна зона 0 (нульова) та форматна зона 1 — до 15.04.2012;
— форматна зона 2 — до 15.09.2012.
2.5. Для реалізації стратегічних напрямів Концепції визначити форматний поділ рекламних засобів (окрім рекламних вивісок на будинках (будівлях), спорудах) відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, що буде розміщуватись відповідно до зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві:
— малий формат до 2,16 кв. м;
— сіті формат від 2,17 кв. м до 8,0 кв. м;
— середній формат від 8,1 кв. м до 12,0 кв. м;
— великий формат від 12,1 кв. м до 36,0 кв. м;
— надвеликий формат від 36,1 кв. м.
III. Класифікатор типових рекламних засобів
3.1. Класифікатор типових рекламних засобів (далі — Класифікатор) містить перелік спеціальних тимчасових конструкцій, які можуть розміщуватися на території міста Києва, основні технічні характеристики, загальні вимоги до розміщення кожної конструкції.
3.2. Типові рекламні засоби в Класифікаторі є базовими зразковими моделями, можуть мати окремі фірмові відмінності, а також обладнуватися освітлювальними приладами.
3.3. Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів, розміщених у 1, 2, 3 та 4 форматних зонах, у відповідність до вимог Класифікатора шляхом внесення у встановленому порядку змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів у строки, визначені рішенням Київської міської ради, яким затверджена ця Концепція.
IV. Схеми розміщення рекламоносіїв на території міста та експлуатаційні вимоги до їх розміщення
4.1. Схема розміщення рекламоносіїв на території міста Києва (далі — Схема) — це топографічний план відповідної території міста, на якому зазначено граничну кількість місць для розміщення наземних рекламних засобів, типи рекламних засобів згідно з Класифікатором, розміщення яких допускається у межах відповідної території (зокрема у межах першої, другої, третьої та четвертої форматних зон).
4.2. Схеми опрацьовуються з дотриманням таких вимог:
врахування характеру архітектури навколишньої забудови, ергономічних, містобудівних особливостей міського простору, наявності архітектурних та історичних пам’яток, специфіки природного ландшафту та щільності населення з метою створення гармонійного рекламно-інформаційного середовища міста;
—  урахування розташованих на підставі дозволів рекламних засобів, місце розташування яких не потребує внесення змін до Схеми;
— урахування місць, на які видано дозволи, строк дії яких не закінчився;
— урахування Класифікатора;
—  дотримання експлуатаційних вимог до розміщення рекламних засобів, закріплених у нормативних актах;
—  зменшення кількості місць розташування рекламних засобів (у разі перевантаження рекламними засобами відповідної території міста).
4.3. Розробка та затвердження Схем (змін у Схеми) відбувається у порядку, наведеному у пунктах 4.4.— 4.10 Концепції.
4.4. Для розробки Схеми Головне управління з питань реклами передає Головному управлінню містобудування та архітектури вихідні дані для розробки Схеми, а саме:
—  інформацію щодо виданих у встановленому порядку дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідній вулиці;
—  Схему існуючого стану розміщення рекламних засобів на відповідній вулиці з найменуванням власника кожного рекламного засобу;
—  вимоги до нової Схеми на відповідній вулиці (відсоток зменшення кількості рекламних засобів, відсоток зменшення площі рекламних засобів тощо).
4.5. Проектна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт, розробляє проект нової Схеми. При цьому зазначений проект має передбачати пропорційне та узгоджене зменшення кількості та площі рекламних засобів всіх власників рекламних засобів на відповідній вулиці, відповідати вимогам Головного управління з питань реклами до нової Схеми, а також враховувати відповідні рішення Київської міської ради та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Києві.
4.6. Розроблений проектною організацією проект нової Схеми на відповідній вулиці передається до Головного управління містобудування та архітектури.
4.7. Головне управління містобудування та архітектури у разі відсутності зауважень здійснює погодження Схеми. За необхідності проектна організація доопрацьовує Схему на підставі відповідних зауважень.
4.8. Погоджена Головним управлінням містобудування та архітектури Схема передається на погодження до Головного управління з питань реклами та після цього повертається до Головного управління містобудування та архітектури.
4.9. Після погодження Схема підлягає обов’язковому включенню до складу відповідного паспорта вулиці, який затверджується у встановленому порядку.
4.10. З метою створення сприятливих умов для впровадження Схем вжити організаційно-правових заходів щодо впровадження централізованого погодження з усіма необхідними особами (підприємствами, установами, організаціями) та включити такі погодження до відповідних дозволів, згідно з якими будуть розташовуватись рекламні засоби, передбачені у Схемах.
V. Удосконалення тарифної політики
5.1. Тарифна політика щодо встановлення плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності, має бути більш диференційована і забезпечувати оптимальне співвідношення завдань збільшення надходжень до міського бюджету із стимулюванням розвитку ринку на пріоритетних напрямах.
5.2. Удосконалення тарифної політики має ґрунтуватись зокрема на:
—  всебічному і глибокому вивченні українського та європейського ринків зовнішньої реклами, тенденцій їх розвитку;
—  вивченні динаміки формування цін і тарифів у населених пунктах європейських держав з кількістю населення, яке приблизно дорівнює кількості населення у місті Києві;
— врахуванні відносної ефективності місця розташування;
—  аналізі і порівнянні дохідної частини міського бюджету минулих років з поточним роком у зв’язку із зміною (збільшенням або зменшенням) тарифів;
—  локальному підході до характеристики кожної форматної зони при встановленні тарифів для розміщення рекламних засобів;
—  впровадженні проектів розвитку рекламного середовища, зокрема шляхом проведення інвестиційних конкурсів.
Окрім справляння фіксованої плати за право тимчасового користування місцями, необхідно забезпечити реалізацію альтернативних варіантів участі міста у проектах розвитку рекламного середовища, зокрема шляхом проведення інвестиційних конкурсів, відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189.
VI. Створення прозорого, конкурентного середовища для розвитку ринку зовнішньої реклами
6.1. З метою збільшення прозорості ринку, діяльності регулятора та задля забезпечення умов добросовісної конкуренції передбачити реалізацію вільного доступу, в тому числі через Інтернет, до:
— реєстру виданих дозволів із зазначенням типу рекламного засобу, терміну дії дозволу;
— схем розміщення рекламоносіїв засобів та їх проектів;
— плану роботи Головного управління з питань реклами щодо реалізації цієї Концепції;
—  реєстру вільних місць встановлення рекламних засобів із зазначенням рекомендацій щодо формату та типів, які можуть бути встановлені в цих місцях.
6.2. Передбачити можливість проведення інвестиційних конкурсів на реалізацію проектів комплексного благоустрою, що включатимуть розміщення рекламних засобів та елементів благоустрою соціального призначення.
VII. Саморегулювання ринку зовнішньої реклами та громадський контроль
7.1. Основною формою здійснення громадського контролю за реалізацію Концепції є участь представників галузевих громадських об’єднань та операторів ринку зовнішньої реклами у комісіях та робочих групах з метою узгодження позицій і фіксації розбіжностей в разі їх виникнення. Такий контроль може відбуватись також шляхом підписання меморандумів про порозуміння між операторами ринку зовнішньої реклами та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
7.2. З метою прозорості регулювання розміщення зовнішньої реклами в місті до процесу вироблення та прийняття необхідних для розвитку галузі рішень залучаються представники галузевих громадських об’єднань та оператори зовнішньої реклами.
VIII. Дозвільна система
8.1. Зміни до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253, що мають бути ініційовані внаслідок реалізації Концепції, мають передбачати можливість надання дозволів на скорочений термін та із обмеженням можливості автоматичного подовження їх дії для певних територій міста з урахуванням планів зміни містобудівної ситуації.
IX. Прикінцеві положення
9.1. Концепція визначає політику органів місцевого самоврядування міста Києва у сфері регулювання зовнішньої реклами.
Заступник голови — секретар Київради Г. Герега

Затверджено рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357


Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві

№ п/п Зона розміщення об'єкта зовнішньої реклами Формат рекламних засобів Перелік об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо
(вулично-шляхова мережа)
1 Форматна зона 0 (нульова) Зона, вільна від зовнішньої реклами (розміщення будь-яких рекламних засобів забороняється) У межах охоронної зони архітектурно-історичного заповідника, об'єкта Всесвітньої Спадщини UNESCO Києво-Печерська лавра.
Територія навколо об'єкта Всесвітньої Спадщини UNESCO ”Софія Київська” визначена межами:
- вулиці Володимирська від перетину з вулицею Б. Хмельницького до Володимирського проїзду (включаючи проїзну частину та тротуари);
- Софійської площі (включаючи проїзну частину, тротуари та пішохідну зону);
- Володимирського проїзду (включаючи проїзну частину та тротуари);
- Михайлівської площі (включаючи проїзну частину, тротуари та пішохідну зону);
- вулиці Десятинної від Михайлівської площі до перетину з вулицею Володимирською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Володимирської від перетину з вулицею Десятинною до перетину з вулицею Великою Житомирською (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Великої Житомирської від перетину з вулицею Володимирською до перетину з вулицею Стрілецькою (не включаючи проїзну частину та тротуари)
- вулиці Стрілецької до перетину з провулком Георгіївським (включаючи проїзну частину та тротуари);
- Георгіївського провулку (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Рейтарської від перетину з Георгіївським провулком до вулиці Золотоворітської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Золотоворітської (включаючи проїзну частину та тротуари);
частини Ярославового Валу від перетину з вулицею Золотоворітською до перетину з вулицею Миколи Лисенка (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Миколи Лисенка (включаючи проїзну частину та тротуари);
вулиці Богдана Хмельницького від перетину з вулицею Миколи Лисенка до вулиці Володимирської (не включаючи проїзну частину та тротуари, крім афіш Національної опери ім. Т.Г. Шевченка).
Вулиці: Андріївський узвіз, Банкова.
Площі: центральна частина (клумба) Європейської площі; центральна частина (клумба) площі Льва Толстого.
Ландшафтні парки (не включаючи проїзну частину доріг та тротуари навколо парків, а також проїзну частину доріг та прилеглих до них тротуарів, що знаходяться на території таких парків):
- парк Володимирська гірка;
- Хрещатий парк;
- парк Міський сад;
- Маріїнський парк;
- парк Аскольдова могила;
- Печерський ландшафтний парк;
- Наводницький парк;
- парк Бабин яр;
- парк імені Тараса Григоровича Шевченка.
Пам'ятки історії та архітектури та прилегла до них лінія забудови та/або лінія зелених насаджень:
- Михайлівський та Володимирський собори;
- Андріївська, Кирилівська та Десятинна церкви;
- Церква Успіня Богородиці;
- Маріїнський палац;
- Золоті та Лядські ворота;
- Національна опера України імені Т.Г. Шевченка;
- Костел святого Миколая;
- Фролівський жіночий монастир;
- Київська фортеця;
- Шоколадний будинок;
- Будинок з химерами.
2 Форматна зона 1 До 2.16 кв.м Визначається межами:
- вулиць Верхній Вал (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- Вознесенського узвозу (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Артема від Вознесенського узвозу до Львівської площі (включаючи проїзну частину та тротуари);
- Львівської площі (включаючи проїзну частину, тротуари та пішохідну зону);
- Ярославового Валу до перетину з вулицею Миколи Лисенка (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Миколи Лисенка (не включаючи проїзну частину та тротуари);
частини вулиці Б. Хмельницького від перетину з вулицею Миколи Лисенка до перетину з вулицею Володимирською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Володимирської від перетину з вулицею Богдана Хмельницького до перетину з вулицею Льва Толстого (не включаючи проїзну частину та тротуари); - частини вулиці Льва Толстого від перетину з вулицею Володимирською до перетину з вулицею Горького (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Горького від перетину з вулицею Льва Толстого до вулиці Саксаганського (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Саксаганського від перетину з вулицею Горького до вулиці Еспланадної (не включаючи проїзну частину та тротуари);
вулиці Еспланадної від перетину з вулицею Саксаганського до вулиці Басейної (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Басейної до Бессарабської площі (крім бульварної частини вулиці); - вулиці Шовковичної (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Грушевського від перетину з вулицею Шовковичною до Арсенальної площі (включаючи проїзну частину та тротуари);
- Арсенальної площі (включаючи пішохідну частину площі, проїзну частину та тротуари);
- вулиці Івана Мазепи до вулиці Суворова (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Суворова (не включаючи проїзну частину та тротуари);
частини Московської вулиці від вулиці Суворова до вулиці Різницької (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Різницької від вулиці Московської до вулиці Лейпцизької (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Лейпцизької (не включаючи проїзну частину та тротуари);
лінії забудови та/або лінії зелених насаджень до вулиці Старонаводницької (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- бульвару Дружби Народів (не включаючи проїзну частину та тротуари),
- Набережного шосе (не включаючи проїзну частину та тротуари),
- вулиці Набережно-Хрещатицької (не включаючи проїзну частину, тротуари та пішохідну зону).
Включає вулиці:
- бульвар Т. Шевченка (бульварна частина від Бессарабської площі до площі Перемоги);
- бульвар Лесі Українки (бульварна частина від вул. Басейної до площі Лесі Українки).
3 Форматна зона 2 До 8,0 кв.м Підзона 1 форматної зони 2 визначається межами:
- вулиці Набережно-Хрещатицької від вулиці Нижній Вал до перетину з вулицею Турівською (не включаючи проїзну частину та тротуари);
-вулиці Турівської до перетину з вулицею Юрківською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Юрківської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Фрунзе від перетину з вулицею Юрківською до вулиці Щекавицької (включаючи проїзну частину, тротуари та прилеглу до неї лінію забудови та/або лінію зелених насаджень);
- частини вулиці Щекавицької від перетину з вулицею Фрунзе до Ярославського провулку (включаючи проїзну частину, тротуари та прилеглу до неї лінію забудови та/або лінію зелених насаджень);
- провулку Ярославського (включаючи проїзну частину, тротуари та прилеглу до неї лінію забудови та/або лінію зелених насаджень);
- частини вулиці Житньоторзької до перетину з вулицею Нижній Вал (включаючи проїзну частину та тротуари);
частини вулиці Нижній Вал до вулиці Глибочицької (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Верхній Вал (включаючи проїзну частину та тротуари).
Підзона 2 форматної зони 2 визначається межами: кордоном форматної зони 1 (від бульвару Дружби Народів (не включаючи проїзну частину з тротуарами, вздовж лінії забудови та/або лінії зелених насаджень), вздовж вулиці Старонаводницької (не включаючи проїзну частину з тротуарами) до Несторівського провулку;
- Несторівського провулку (не включаючи проїзну частину з тротуарами);
- Кудрявського узвозу (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Глибочицької від Кудрявського узвозу до вулиці Студентської (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Студентської від вулиці Глибочицької до вулиці Миколи Пимоненка (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Артема від вулиці Миколи Пимоненка до перетину з вулицею Полтавською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Полтавської від перетину з вулицею Артема до перетину з вулицею Тургенєвською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Тургенєвської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Олеся Гончара від перетину з вулицею Тургенєвською до вулиці Дмитрівської (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Дмитрівської від вулиці Олеся Гончара до вулиці Старовокзальної (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Старовокзальної до перетину з вулицею Жилянською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частиною вулиці Жилянської від перетину з вулицею Старовокзальною до перетину з вулицею Короленківською (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Короленківської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Івана Федорова від перетину з вулицею Короленківською до вулиці Червоноармійської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини вулиці Червоноармійської від перетину з вулицею Івана Федорова до бульвару Дружби Народів (включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини бульвару Дружби Народів від перетину з вулицею Червоноармійською до перетину з вулицею Старонаводницькою (не включаючи проїзну частину та тротуари).
Підзона 3 форматної зони 2 визначається межами:
- частини бульвару Дружби Народів від перетину з вулицею Бастіонною до перетину з Наддніпрянським шосе (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини Наддніпрянського шосе від перетину з бульваром Дружби Народів до Залізничного шосе (не включаючи проїзну частину та тротуари);
- частини Залізничного шосе від Наддніпрянського шосе до вулиці Тимірязєвської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Тимірязєвської (включаючи проїзну частину та тротуари);
- вулиці Бастіонної до бульвару Дружби Народів (включаючи проїжджу частину з пішохідною зоною).
4 Форматна зона 3 До 36,0 кв.м Включає території міста Києва, які не увійшли до 0,1 та II форматних зон.
5 Форматна зона 4 дозволяється розміщення будь-яких рекламних засобів згідно форматного поділу Включає територію вздовж магістральних вулиць, проспектів, шосе, а саме:
- проспекту Бажана;
- Бориспільського шосе;
- Харківського шосе;
- Броварського проспекту;
- вулиці Братиславської;
- вулиці Богатирської;
- Великої кільцевої дороги;
- вулиці Міської;
- проспекту Академіка Палладіна;
- Кільцевої дороги;
- проспекту Академіка Глушкова;
- вулиці Академіка Заболотного;
- Столичного шосе;
- Дніпропетровське шосе.
Міст ім. Є. О. Патона (включаючи транспортну розв'язку на перетині автомобільних доріг Набережне шосе, бульвар Дружби Народів та Наддніпрянське шосе).
Міст Південний (включаючи транспортну розв'язку на перетині автомобільних доріг Наддніпрянського шосе, Столичного .шосе та вулиці Саперно-Слобідської). Дарницький залізнично-автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро (включаючи транспортну розв'язку на перетині автомобільної дороги Наддніпрянського шосе та Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро).
Земельна ділянка загальною площею 10 кв.м, що знаходиться за адресою: вул. Інститутська, 1 згідно з графічним зображенням зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві (координати: довгота 30°31'33.52”Е, широта 50°27'0,1”N).


Заступник міського голови— секретар Київради Г. Герега

Хрещатик 01/02/2012