Украина 118 861
Виберіть країну
 • Украина118 861
 • Россия837
 • Беларусь
 • Молдова
 • Латвия
 • Литва
 • Эстония
 • Азербайджан
 • Армения
 • Грузия
 • Казахстан
 • Кыргызстан
 • Таджикистан
 • Туркменистан
 • Узбекистан

Распоряжение КГГА "Про Порядок размещения объектов наружной рекламы в г. Киеве"

16.02.2012
  Законодательство / Украина
просмотров: 2016

 Про Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві

 Розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 2 грудня 2002 року N 2159

 

Зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції

19 грудня 2002 р. за N 92/475

 Із змінами і доповненнями, внесеними

 розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 21 лютого 2003 року N 256

 

З метою впорядкування розміщення об'єктів зовнішньої реклами, керуючись Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ", Законом України "Про рекламу", постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.98 N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" та від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони":

 1. Затвердити:

 1.1. Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві (додається);

 1.2. Порядок визначення розміру плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва (додається).

 2. Встановити, що дозвільна документація (дозволи та паспорти), яка була надана до набрання чинності Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві, затвердженого цим розпорядженням, є дійсною до закінчення її терміну, але не більше шести місяців з дати набрання чинності цього Порядку.

 3. Головному управлінню контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва:

3.1 спільно з відділами благоустрою районних у м. Києві державних адміністрацій, у місячний термін провести інвентаризацію існуючої мережі об'єктів зовнішньої реклами та забезпечити оперативний демонтаж тих об'єктів зовнішньої реклами, на які дозвільна документація відсутня, або не продовжена;

 3.2 спільно з Управлінням з питань цінової політики та госпрозрахунковою організацією "Київреклама" у місячний термін розробити та подати на затвердження в установленому порядку перелік платних послуг госпрозрахункової організації "Київреклама", які надаються нею в якості робочого органу відповідно до Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві, затвердженого цим розпорядженням, розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних від цього коштів;

 3.3 забезпечити контроль за своєчасним та повним перерахуванням розповсюджувачами зовнішньої реклами плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва.

4. Вважати такими, що втратили чинність:  

• розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.02.98 N 400 "Про порядок розміщення малих архітектурних форм та об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві" у частині, що стосується зовнішньої реклами;

 • розпорядження Київської міської державної адміністрації від 13.10.98 N 20

94 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.02.98 N 400 "Про порядок розміщення малих архітектурних форм та об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві".

 5. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю опублікувати це розпорядження у засобах масової інформації.

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Данькевича І. П.

  

Голова 

О. Омельченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 2 грудня 2002 р. N 2159

 

Зареєстровано

в Київському міському управлінні юстиції

19 грудня 2002 р. за N 92/475 

 

 

ПОРЯДОК

розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві

 1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами у м. Києві (далі - Порядок) регулює правові відносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, що виникають у процесі розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території м. Києва, та визначає порядок надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

 1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 реклама - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі і у будь-який спосіб з метою прямого, або опосередкованого одержання прибутку;

 зовнішня реклама - будь-яка реклама, що розміщується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях: установках, щитах, екранах тощо, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд; елементах вуличного обладнання та будівлях, опорах вуличного освітлення та зупинок транспорту загального користування; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

 рекламоносії - будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіотрансляцією;

 спеціальні рекламні конструкції - конструкції, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, та які розташовуються на будинках (дахах, фасадах, стінах, балконах тощо), інших будівлях та спорудах (підземних переходах, парканах, мостах, шляхопроводах, опорах вуличного освітлення тощо), на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті або у повітрі: світлові та несвітлові, тимчасові та стаціонарні, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, художньо-просторові композиції (зелені насадження, фітокомпозиції, льодові композиції) тощо;

 об'єкт зовнішньої реклами (далі - ОЗР) - рекламоносій та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

 місце розташування об'єкта зовнішньої реклами - певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, елементів вуличного обладнання, або відведеної території (зелена зона, асфальт, ґрунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особами, зазначеними у пункті 5 статті 48 Закону України "Про власність") (далі - власники);

 розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами;

 Міжвідомча рада з питань ведення рекламної діяльності у м. Києві (далі - Міжвідомча рада) - дорадчий орган, що створюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та координує діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами;

 робочий орган - госпрозрахункова організація "Київреклама", що підпорядкована Головному управлінню контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва, яка уповноважена виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати покладені на нього цим Порядком та Положенням про цю організацію функції (оформлення, реєстрація та видача дозволів на розміщення ОЗР, паспортів на інформаційні вивіски, укладення договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового використання місць для розташування ОЗР тощо);

 дозвіл на розміщення об'єкта зовнішньої реклами (далі - дозвіл) - реєстраційний документ встановленої форми, що оформлюється і видається робочим органом на підставі відповідного рішення Київської міської державної адміністрації, підписується начальником Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва, визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення ОЗР на певний термін і у певному місці та містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики ОЗР, місце розташування ОЗР з прив'язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розташування ОЗР, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості;

 архітектурно-планувальне завдання на розташування спеціальної конструкції (далі - АПЗ) - це комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов проектування спеціальної конструкції, архітектурно-рекламного, архітектурно-інформаційного та художнього оформлення містобудівних вузлів (частин вулиць, міських площ, окремих будинків та їх фасадів);

 інформаційне повідомлення - офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами, або письмовий опис рекламного сюжету, у випадку проведення рекламної акції;

 інформаційна вивіска - інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг.

 До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі - інформаційна табличка).

 1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 1.4. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування ОЗР на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах метрополітену, на об'єктах залізничних вокзалів, аеропорту, автовокзалів, річкових вокзалів, на спорудах спеціального призначення), просто неба, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, будівлях та інших об'єктах (місцях розташування ОЗР) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.  

Порядок є обов'язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності - фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

 1.5. Дія цього Порядку не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки.

 Розміщення такої інформації здійснюється на окремих конструкціях (стендах, дошках оголошень тощо) тільки на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 2. Порядок надання дозволів

 2.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами подає до робочого органу заявку за встановленою Кабінетом Міністрів України формою, до якої додаються:

 2.1.1. два примірника, відповідним чином заповненого та погодженого дозволу;

 2.1.2. фотографічний знімок або комп'ютерний макет фрагменту місцевості, де планується розташувати ОЗР;

 2.1.3. кольоровий ескіз з конструктивним рішенням;

 2.1.4. топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 (який виконано організацією, що має відповідну ліцензію) з прив'язкою місця розташування наземної конструкції та позначенням виду робіт;

 2.1.5. копія свідоцтва про державну реєстрацію розповсюджувача зовнішньої реклами як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні, вірність якої засвідчено нотаріально. Для юридичних осіб - нерезидентів подається документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Зазначені копія свідоцтва і документ подаються одноразово.

 Перелік документів, наведений у цьому пункті, є вичерпним.  

2.2. Дозвіл погоджується з:

2.2.1. власником місця, де планується розташувати ОЗР, та у разі його вимоги - з іншими особами (організаціями);

 2.2.2. Державтоінспекцією згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року за N 341, якщо ОЗР планується розмістити в межах червоних ліній міських вулиць і доріг. Дозвіл погоджується уповноваженою особою Державтоінспекції протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування наземної конструкції (при необхідності додатково додається ситуаційна схема М 1:2000).

 2.2.3. з відповідним органом у випадках, передбачених у пункті 5 статті 15 Закону України "Про рекламу". Зазначений орган погоджує дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами.

 2.2.4. Головним управлінням з питань внутрішньої політики в частині відповідності мовного режиму рекламної інформації вимогам Закону України "Про мови в Україні".

 (розділ 2 доповнено підпунктом 2.2.4 згідно з 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 21.02.2003 р. N 256)

 2.3. У разі відмови у погодженні дозволу особи, що перелічені у пункті 2.2 цього Порядку, надсилають розповсюджувачу зовнішньої реклами мотивоване повідомлення, за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

 Відмова може бути оскаржена розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідно до законодавства.

 2.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку, заявка реєструється робочим органом у журналі реєстрації заявок та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться в електронному вигляді за встановленою Кабінетом Міністрів України формою.

 Під час подання заявки представник робочого органу у присутності заявника перевіряє комплектність документів та додержання вимог до їх оформлення і видає заявнику довідку з описом прийнятих документів за встановленою Кабінетом Міністрів України формою.

 2.5. З моменту реєстрації заявки за заявником встановлюється пріоритет на відповідне місце розташування ОЗР до прийняття відповідного рішення з цього питання.

2.6. Робочий орган протягом не більш п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заявки розглядає заявку та додані до неї матеріали, готує і подає керівнику виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) пропозиції з проектом відповідного рішення.

 2.7. Якщо для розташування складної спеціальної рекламної конструкції необхідно виконати АПЗ та розробити проектно-технічну документацію, робочий орган організує видачу розповсюджувачу зовнішньої реклами АПЗ.

 Відповідно до вимог АПЗ розповсюджувач реклами повинен забезпечити розробку проектно-технічної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим тощо).

 Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкцій даху, а при необхідності - несучих конструкцій будинку, з висновками експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

 У вищенаведених випадках, керівником робочого органу може бути продовжено термін розгляду заявки на час, необхідний для подання відповідної документації. При цьому в останній графі журналу робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення про продовження терміну розгляду заявки.

 Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно вибирати проектантів, підрядників на проведення експертиз, виготовлення та монтаж спеціальної рекламної конструкції (з урахуванням необхідності наявності у проектантів та підрядників відповідних ліцензій, якщо це передбачено законодавством).

 2.8. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів розглядає пропозиції робочого органу, приймає протокольне рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні, яке підписується керівником цього органу.

 2.9. У разі прийняття рішення про надання дозволу, робочим органом оформлюється два примірника дозволу, який протягом трьох робочих днів підписується начальником Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва, скріплюється печаткою цього управління та реєструється у журналі реєстрації, зазначеному у п. 2.4 цього Порядку.

 Перший примірник дозволу видається заявникові після одержання від нього документа, що підтверджує оплату ним передбачених в цьому Порядку платежів, а другий - залишається у робочому органі для обліку та контролю.

 2.10. Термін дії дозволу визначається на підставі рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з урахуванням терміну, зазначеного у заявці, відповідно до законодавства.

 2.11. Зареєстрований та виданий відповідно до п. 2.9 цього Порядку дозвіл визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення ОЗР.

 Підставою для проведення робіт, пов'язаних з розриттям ґрунту (земляних робіт) при встановленні наземних спеціальних рекламних конструкцій, або встановленням ОЗР на фасаді чи даху будинку (будівлі) чи споруди, є ордер Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва, який видається цим управлінням відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованого та виданого дозволу.

 2.12. Після проведення робіт, пов'язаних із встановленням спеціальної рекламної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний термін подає до робочого органу фотографічний знімок місця, де розташовано ОЗР, про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу із скріпленням її підписом уповноваженої посадової особи і печаткою робочого органу.

 2.13. Для забезпечення виконання вимог законодавства розповсюджувачі зовнішньої реклами не пізніше ніж за три робочих дні до фактичного розміщення рекламних сюжетів надають робочому органу інформаційні повідомлення (у 4-х примірниках).

 2.14. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено лише у разі:

 2.14.1. встановлення на заявлене місце розташування ОЗР пріоритету або видачі зареєстрованого дозволу іншому розповсюджувачу зовнішньої реклами;

 2.14.2. виявлення невідповідності розташування ОЗР на заявленому місці, встановленому цим Порядком, або створення перешкод вільному огляду реклами на раніше розташованих ОЗР;

 2.14.3. наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості з передбачених в цьому Порядку платежів (розділ 6 цього Порядку).

 2.15. У разі відмови у наданні дозволу, розповсюджувачу зовнішньої реклами надсилається мотивоване повідомлення за підписом начальника або уповноваженого ним заступника начальника Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва з посиланням на конкретні підстави, зазначені у пункті 2.14 цього Порядку.

 Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідно до законодавства.

 2.16. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми спеціальної рекламної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою про внесення відповідних змін до дозволу. При цьому, він подає до робочого органу технічну характеристику змін, фотографічний знімок, ескіз з конструктивним рішенням та примірник зареєстрованого дозволу, виданого згідно з цим Порядком, для внесення відповідних змін.

 Робочий орган протягом не більше як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить до дозволу відповідні зміни (зміни вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами, відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу) та подає документи до виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) для прийняття відповідного рішення у встановленому порядку.

 Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної або конструктивної схеми спеціальної рекламної конструкції на одній із підстав, викладених у пункті 2.14 цього Порядку.

 2.17. У разі передачі права власності на спеціальну рекламну конструкцію іншій особі, остання повинна звернутися до робочого органу з заявою про переоформлення дозволу та додати до заяви:

 - документ, що підтверджує перехід до неї права власності на спеціальну конструкцію у встановленому порядку;

 - примірник зареєстрованого дозволу, виданого попередньому власнику згідно з цим Порядком, для внесення відповідних змін;

 - документ, передбачений у пп. 2.1.5 п. 2.1 цього Порядку;

 - письмове погодження власника місця розташування ОЗР цій особі.

 Робочий орган протягом не більше п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви здійснює переоформлення дозволу.

 2.18. Проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо, що мають рекламний характер) розглядається як реклама і потребує одержання дозволу, який обов'язково має бути погоджено з Головним управлінням з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації та з Головним управлінням МВС України у м. Києві, а у разі необхідності - також з іншими організаціями з метою забезпечення дотримання вимог законодавства.

 3. Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами та інформаційних вивісок

 3.1. ОЗР повинні розміщуватись з дотриманням законів України "Про рекламу", "Про мови", "Про дорожній рух", постанов Кабінету Міністрів України від 23.09.98 N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану", Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, а також цього Порядку.

 3.2. ОЗР та інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих проходів і переходів.

 Розташування їх на фасадах та на дахах будинків та споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

 3.3. Забороняється розміщення ОЗР:

 3.3.1. на конструкціях дорожніх знаків і світлофорів, деревах;

 3.3.2. на відстані менше 5 метрів від проїзної частини та менше 2 метрів від тротуару, а конструкції типу "лайтбокс" - менше 1,5 метра від проїзної частини за погодженням з Державтоінспекцією; крім випадків розміщення в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож, на вулицях, де існуючі будинки, споруди та огорожі розміщені на відстані менше ніж 5 м від проїзної частини;

 3.3.3. на тротуарах, ширина яких не перевищує передбачену нормами ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії;

 3.3.4. на аварійно небезпечних ділянках доріг на відстані не менш як 200 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця);

 3.3.5. на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 м в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку, крім випадків розміщення рекламних конструкцій, що є частинами зупинкових павільйонів (комплексів);

 3.3.6. біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території;

 3.3.7. на пішохідних доріжках, алеях;

 3.3.8. ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;

 3.3.9. методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;

 3.3.10. в інших випадках відповідно до законодавства.

 3.4. Забороняється розміщення ОЗР без погодження із відповідними організаціями:

 3.4.1. в межах охоронних зон пам'яток архітектури, історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду;

 3.4.2. в охоронних зонах інженерних комунікацій (мереж);

 3.4.3. на вулицях, проспектах тощо, віднесених до режимних трас міста (без погодження із Управлінням державної охорони);

 3.4.4. у разі підключення їх до існуючих мереж електричного живлення.

 3.4.5. в інших випадках відповідно до законодавства.

 3.5. Підключення ОЗР до інженерних мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

 3.6. ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності спеціальної конструкції - на поверхні рекламоносія) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів, номера дозволу та терміну його дії.

 3.7. Якщо розміщення інформаційної вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі паспорта інформаційної вивіски, який погоджується з Головним управлінням містобудування та архітектури, реєструється та видається робочим органом.

 3.8. Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство, або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв. м.

 Інформаційні таблички та інформація у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації (дозволу та паспорта).

 3.9. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об'єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть наводитися в рекламі як мовою оригіналу, так і державною мовою.

 3.10. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв не може розташовуватися ближче ніж за 200 метрів від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти, у яких навчаються діти віком до 18 років відповідно до статті 21 Закону України "Про рекламу".

 3.11. Світлове оформлення ОЗР не повинно осліплювати та освічувати вікна житлових будинків.

 3.12. Наземні спеціальні рекламні конструкції, розташовані збоку дороги, повинні мати прозору конструкцію висотою не менше 1,5 м від поверхні землі, розміщуватися паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше 45° до осі проїзної частини дороги.

 3.13. Розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

 3.14. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій та рекламоносіїв повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

 3.15. Наземні спеціальні конструкції, як правило, мають бути виконані у двосторонньому варіанті. Фундаменти таких конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття).

 Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до дозволу.

 3.16. Ступінь відповідності несучих елементів спеціальних конструкцій встановлюється за ДСом 27751-88.

 3.17. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і вплив та їх комбінації у відповідності з вимогами БНіП 2.01.07-85.

 3.18. При визначенні вітрового навантаження на дахові та наземні спеціальні конструкції (згідно з п. 6.3 БНіП 2.01.07-85) слід враховувати для місцевості типу В можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

 3.19. Вибір формату наземних спеціальних конструкцій та порядок опрацювання їх прив'язки до місцевості має здійснюватись відповідно до рекламно-інформаційного зонування м. Києва, яке було розроблено Державним науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і містобудування та Головним управлінням містобудування та архітектури (додаток до цього Порядку).

 3.20. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

 3.21. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

 3.21.1 виконує роботи з розташування ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

 3.21.2 забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

 3.21.3 відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності - власник місця розташування (балансоутримувач));

 3.21.4 зобов'язаний до виконання робіт з розташування ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій повинно бути передбачено сплату відновлюючої вартості за знесені зелені насадження, включаючи газони, та відшкодування витрат, пов'язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

 4. Визначення площі місця розташування об'єкту зовнішньої реклами

 4.1. Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується ОЗР, визначається як сума площі її горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цього ОЗР.

 4.2. Для неназемних та недахових ОЗР площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цього ОЗР спеціальної конструкції на уявну паралельну йому площину.

 4.3. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) просто неба для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

 5. Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць для розташування ОЗР

 5.1. Місця розташування ОЗР надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі договорів на право тимчасового користування місцями для розташування ОЗР, які укладаються між власниками цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

 5.2. Договори на право тимчасового користування місцями (для розташування ОЗР), які перебувають у комунальній власності територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядува